Ersättning

Ett balanserat arbetsliv

Vi erbjuder ett flertal utfästelser för att främja ett balanserat yrkesliv för att hjälpa våra anställda att hitta en bra balans mellan privatliv och yrkesliv.

Eschborn-anläggningen har erhållit det tyska "berufundfamilie"-prisets (arbete och familj) certifikat sedan 2007 för implementering av av dessa utfästelser och för företagets hållbara, familjevänliga personalpolicy.

Ytterligare information samt en lista över alla dessa utfästelser finns tillgänglig i vår korta företagsbeskrivninghär.

Vi arbetar ständigt med att förbättra och expandera vårt program för ett balanserat yrkesliv för att täcka alla våra arbetsplatser.

Arbete och familj

Utvärderingssystem

Det sätt som prestationer och engagemang hos varje individ utvärderas och hur deras framtida bana kan komma att se ut diskuteras årligen mellan ledning och anställda.

Sociala förmåner

Här vill vi ge dig en kort överblick över våra omfattande paket av sociala förmåner, som är tillägg till den anställdes lön.

pensionsbestämmelser, årsdagsbonusar, kapitalgenererande betalningsupplägg, personalmatsal, ersättningar för idrottsrelaterad aktivitet, flertalet tilläggsförsäkringsplaner och mycket mer. Du kan få mer information om dessa förmåner under intervjuprocessen.

Ersättning och valfria sociala förmåner som ges av företaget

Människorna är vad som gör företaget framgångsrikt. Vi kan bara uppnå våra företagsmål när de anställda ser deras eget arbete inom företaget som en del av de ömsesidiga förväntningar som ställs av båda parter.

Där har vi ett betalningsupplägg med incitament som främjar och erkänner anställdas prestationer och engagemang.