Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

Zgłoszenie do firmy YASKAWA jest bardzo łatwe i zabiera tylko kilka minut. Najpierw należy znaleźć wolne stanowisko w naszej bazie wolnych stanowisk. Zgłoszenia należy przesyłać online tylko tutaj.

W formie elektronicznej należy przekazać co najmniej poniższe dokumenty:

Wniosek, CV oraz wszystkie właściwe dyplomy lub certyfikaty.

Można dołączyć maksymalnie cztery pliki w poniższych formatach, nie większe niż 3 MB łącznie: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, png, tiff, ppt, pptx, csv, gif lub rtf.

Po dołączeniu dokumentów dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz umiejętności językowych i przetwarzania danych, nie jest konieczne ich odzyskanie w celu złożenia zgłoszenia online.

W takiej sytuacji należy wypełnić pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) lub przesłać pliki w zakładce „Dokumenty”. 

W przypadku problemów technicznych należy kontaktować się z nami w dowolnym momencie pod numerem tel. +49(0)6196/569-300.

Zgłoszenie w języku angielskim czy niemieckim?

Czekamy na zgłoszenia w języku niemieckim i angielskim.  
Zgłoszenia na stanowiska kierownicze (menedżer lub osoba nadzorująca) muszą zawierać
CV i aplikację w języku angielskim.

 

Proces selekcji

Rozmowy o pracę przeprowadzane są przez dwie osoby. Jedna osoba reprezentuje dział personalny, natomiast druga dział funkcyjny.

Podczas pierwszej rozmowy zadawane są pytania dotyczące firmy YASKAWA, analizowane jest CV kandydata, historia zatrudnienia oraz wolne stanowisko, a kandydat otrzymuje informacje na temat struktury działu. Daje to obydwu stronom ogląd możliwości oferowanych przez drugą stronę.

Ważnym aspektem podczas wyboru kandydatów jest ich zainteresowanie innymi kulturami oraz nastawienie, ponieważ w firmie YASKAWA na całym świecie pracują ludzie z różnych krajów.

Druga rozmowa dotyczy bardziej dokładnie kwalifikacji technicznych kandydata. Omawia się również wszystkie pytania pozostawione bez odpowiedzi oraz ewentualnie pierwsze warunki umowy.

 

Poufność / ochrona danych osobowych

Ochrona danych jest bardzo ważna w firmie YASKAWA. Aplikacje i dane osobowe kandydatów są traktowane poufnie. Wszystkie zasady i przepisy są zgodne z federalną ustawą w sprawie ochrony danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) oraz z innymi przepisami prawa.

W trakcie procesu rekrutacji online dane są przesyłane poprzez szyfrowane
połączenie zweryfikowane certyfikatem.