Palkkaus

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Käytössämme on erilaisia järjestelyjä, joiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitämme pääsemään tasapainoon yksityis- ja työelämän välillä.

Eschbornin toimipaikan hallussa on ollut vuodesta 2007 lähtien saksalainen "berufundfamilie"-palkinto (suomeksi ”työ ja perhe”), joka on myönnetty tunnustukseksi näistä järjestelyistä sekä kestävästä, perheystävällisestä henkilöstöpolitiikasta.

Lisätietoja samoin kuin luettelo edellä mainituista järjestelyistä on saatavissa lyhyestä yritysprofiilistammetäältä.

Pyrimme kaiken parantamaan ja laajentamaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi luotuja järjestelyitä siten, että nämä järjestelyt kattavat kaikki toimipaikkamme.

Työ ja perhe

Arviointijärjestelmä

Johdon ja työntekijöiden edustajat keskustelevat vuosittain siitä, miten yksittäisten työntekijöiden suorituksia ja sitoutumista on määrä arvioida ja mihin suuntaan tätä arviointijärjestelmää on tarpeen kehittää tulevaisuudessa.

Sosiaaliset edut

Tässä yhteydessä haluamme esitellä sinulle lyhyesti ne edut, jotka täydentävät työntekijöille maksettavaa palkkaa:

lisäeläkkeet, merkkipäivälahjat, maksut työntekijöiden säästöjärjestelmiin, työpaikkaruokailu, urheiluharrasteita varten maksettavat tuet, erilaiset lisävakuutukset jne. Lisätietoja näistä eduista saat haastatteluprosessin aikana.

Palkkaus ja yrityksen työntekijöilleen vapaaehtoisesti tarjoamat sosiaaliset edut

Ihmiset ovat yrityksen menestyksen perusta. Pääsemme yrityksenä tavoitteisiimme vain, jos yksittäiset työntekijät kokevat oman toimintansa yrityksessä olevan sekä heidän omien tavoitteidensa että myös yrityksen tavoitteiden mukaista.

Käytössämme on tämän vuoksi kannustava palkkausjärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää työntekijöiden hyviä työsuorituksia ja sitoutumista samoin kuin palkita työntekijät hyvistä suorituksistaan.