Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velice vám děkujeme za návštěvu našich webových stránek. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, takže v průběhu naší snahy vám nabídnout atraktivní obsah online máme také za cíl chránit vaše právo na rozhodování o informacích. Právním základem našich zásad ochrany osobních údajů jsou v první řadě právní předpisy německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetzt BDSG) a zákona o využívání telekomunikačních služeb (Telemediengesetz TMG).

1. Co budeme dělat s vašimi údaji?

Osobní údaje, které jste se rozhodli s námi sdílet, budou zpracovány a použity v rámci skupiny Yaskawa pro vyřízení vašeho dotazu, žádosti nebo objednávky. Příslušné údaje budou případně předány ke zpracování subdodavatelům.

Za účelem efektivní správy zákazníků jsou vaše údaje uloženy v našem softwaru CRM „Salesforce.com“. Údaje v softwaru Salesforce jsou uloženy a zpracovávány v datových centrech v Evropě. Kromě toho je software Salesforce rovněž certifikován společností eTrust a má certifikát pro ochranu údajů od společnosti TÜV Saar.

Vaše údaje však nebudeme prodávat třetím stranám, nebo nabízet jakýmkoli jiným způsobem.

2. Kdy budeme shromažďovat, zpracovávat a využívat vaše osobní údaje?

Kdykoli uživatel vstoupí na naše webové nabídky nebo si stáhne soubor, uložíme si – nebo někdy dodavatel třetí strany – přístupové informace o této operaci jako data protokolu.

Každá sada dat se skládá z:

  • webové stránky, kterou jste použili pro přechod na naší stránku,
  • IP adresy,
  • data a času přístupu,
  • požadavku klienta,
  • odpovědi http,
  • množství přenesených dat,
  • informací o systému prohlížeče a operačním systému, který používáte.

V případě, že webová stránka nabízí možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (např. vaše e-mailová adresa, jméno nebo poštovní adresa), je zcela na vás, zda tyto informace zpřístupníte. Personalizované údaje budeme používat pouze pro účely, ke kterým nám je poskytnete. Splněním vašeho požadavku na službu, nebo zpracováním dotazu nebo žádosti, někdy pověříme subdodavatele. Tyto třetí strany obdrží údaje nezbytné pro splnění svých úkolů a budou je používat pouze pro tento účel. Subdodavatelé mají také smluvní povinnost dodržovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Služba Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny na servery společnosti Google v USA za účelem uložení. V případě, že je aktivována anonymizace IP, společnost Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena na serverech společnosti Google v USA. Jménem poskytovatele webové stránky použije společnost Google tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho využívání webové stránky a pro vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb týkajících se webové stránky a užívání internetu pro poskytovatele webové stránky. Společnost Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty drženými společností Google.

Používání souborů cookie můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si avšak, že pokud to uděláte, nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky.

Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a využívání údajů (souborů cookie a IP adresy) stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který je dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Používání služeb Google Analytics můžete odmítnout kliknutím na následující odkaz. V počítači bude nastaveno vaše vyjádření nesouhlasu se soubory cookie, což zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky:
Zakázat služby Google Analytics

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů lze nalézt na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na adrese www.google.de/intl/en_uk/policies/.

Upozorňujeme, že na této webové stránce je kód služby Google Analytics doplněna o „anonymizeIp“, aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP maskování).

Službu Google Analytics používáme také pro statistické vyhodnocování údajů ze služby AdWords a služby DoubleClick pomocí souborů cookie.

Pokud s tímto vyhodnocováním nesouhlasíte, můžete ho deaktivovat pomocí Správce reklam Google (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

3. Jaká jsou vaše práva týkající se vašich údajů?

Na požádání máte bezplatný nárok na získání informací o jakýchkoli personalizovaných údajích, které o vás byly uloženy. Federální zákon o ochraně osobních údajů vás také opravňuje, abyste nechali tyto osobní údaje opravit, zablokovat nebo smazat. Za tímto účelem se písemně dopisem nebo e-mailem obraťte na pracovníka naší společnosti pro ochranu údajů (viz stránka s kontakty).

4. Co jsou soubory cookie a k čemu se používají?

Pro vaše pohodlí a aby byla vaše návštěva našich webových stránek co nejpříjemnější, používáme při zobrazení naší produktové nabídky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou umístěny v místní mezipaměti prohlížeče návštěvníka.
Je samozřejmě zcela na vás, zda změnou nastavení ve vašem prohlížeči deaktivujete používání souborů cookie, nebo vymažete soubory cookie, které jsou již umístěny ve vašem počítači.

K nalezení pokynů, jak deaktivovat nebo vymazat soubory cookie, použijte funkci nápovědy dodavatele svého prohlížeče nebo softwaru.

5. Máte jakékoli další otázky?

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se shromažďování, zpracování a využití vašich osobních údajů, obraťte se na pracovníka naší společnosti pro ochranu údajů e-mailem na adresu infonoSpam(at)yaskawa.eu.com.