Proces podání žádosti

Proces podání žádosti

Podání žádosti do společnosti YASKAWA je velmi snadné a trvá pouze několik minut. Najděte tu správnou pozici v naší databázi volných pracovních míst. Žádosti podávejte online pouze zde.

Poskytněte v elektronické formě minimálně následující dokumenty:

průvodní dopis, CV a všechny příslušné diplomy nebo certifikáty.

Můžete připojit až čtyři soubory v následujících formátech s celkovou velikostí max. 3 MB: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, png, tiff, ppt, pptx, csv, gif nebo rtf.

Když připojujete dokumenty popisující vaše vzdělávací a profesní zázemí, jakož i vaše jazykové dovednosti a dovednosti v rámci zpracování dat, není nutné znovu načíst dokumenty pro žádost online.

V takovém případě vyplňte všechna povinná pole označená hvězdičkou (*) a nahrajte své soubory pod záložkou „Dokumenty“. 

V případě dotazů nebo technických problémů se na nás kdykoli obraťte na čísle +49(0)6196/569-300.

Žádost v angličtině nebo v němčině?

Uvítáme žádosti v němčině a v angličtině.  
Chcete-li se ucházet o řídící pozici (vedoucí nebo nadřízený pracovník), ujistěte se,
že odesíláte svůj životopis a průvodní dopis v angličtině.

 

Proces výběru

Přijímací pohovory jsou vedeny dvěma osobami. Jeden tazatel zastupuje oddělení lidských zdrojů, zatímco druhý tazatel zastupuje funkční oddělení.

V průběhu úvodního pohovoru se řeší otázky týkající se společnosti YASKAWA, je přezkoumáno CV a historie zaměstnanosti uchazeče, uchazeči je popsána otevřená pozice a je mu poskytnut přehled struktury oddělení. Tím je každé ze stran dána obecná představa o tom, co nabízí druhá strana.

Důležitým aspektem při výběru uchazečů je jejich zájem o jiné kultury a styly myšlení, protože ve společnosti YASKAWA pracují lidé ze všech zemí světa.

Druhý pohovor se zaměřuje konkrétněji na technickou kvalifikaci uchazeče. Předmětem diskuse jsou také jakékoli nezodpovězené otázky a možná i výchozí smluvní podmínky.

 

Důvěrnost informací / ochrana osobních údajů

Ochrana údajů je ve společnosti YASKAWA mimořádně důležitá. Vaše žádost a osobní údaje budou drženy v přísné důvěrnosti. Všechna pravidla a ustanovení jsou v souladu s německým federálním zákonem o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) a dalšími zákony.

Během procesu podání žádosti jsou vaše údaje přenášeny pomocí šifrovaného
připojení ověřeného pomocí certifikátu.