Odměny

Vyvážení pracovního a rodinného života

Nabízíme různá opatření pro vyvážený život, která našim zaměstnancům pomáhají dosáhnout rovnováhy mezi jejich soukromým a pracovním životem.

Závod Eschborn získal roku 2007 německé ocenění „berufundfamilie“ (práce a rodina) za provádění těchto opatření a dlouhodobě udržitelné personální zásady přátelské vůči rodinám.

Další informace a seznam těchto opatření jsou k dispozici v našem krátkém profilu společnostizde.

Neustále pracujeme na zlepšování a rozšiřování našich opatření pro vyvážení pracovního a soukromého života, abychom pokryli všechny naše závody.

Práce a rodina

Systém hodnocení

Každoročně je mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci projednáván způsob, jakým jsou hodnoceny dosažené úspěchy a pracovní nasazení každého jednotlivce, a jak by mohl vypadat jejich budoucí vývoj.

Výhody sociálních služeb

Na tomto místě bychom vám rádi poskytli stručný přehled našeho rozsáhlého balíčku výhod sociálních služeb, který se přidává k platu zaměstnance:

rezervy na odchod do důchodu, výroční bonusy, kapitálová platební schémata, závodní stravování, dotace na činnosti v oblasti sportu, různé doplňkové pojistné plány a mnoho dalšího. Další informace o těchto výhodách můžete získat v průběhu pohovoru.

Odměny a dobrovolné výhody sociálních služeb poskytované společností

Lidé jsou tím, co činí společnost úspěšnou. Svých cílů můžeme dosáhnout pouze jako společnost, kde zaměstnanci vidí svou vlastní činnost v rámci společnosti jako součást vzájemných očekávání obou stran.

Proto máme motivační schéma odměňování, které podporuje a oceňuje dosažené úspěchy a pracovní nasazení zaměstnanců.