Nya Sigma-7
-servoenheter

SIGMA-7 - NÄSTA GENERATIONS SERVOSERIE


Enkel installation på bara 3 minuter

SNABB

Förinställningar i förstärkarens mjukvara förenklar att ta i drift. En funktion för förenklad kalibrering möjliggör omedelbar användning av Sigma-7 utan att behöva ställa komplexa parametrar eller behov av särskild kompetens för styrningsutrustning, en automatisk funktion tillser snabb justering.

 • Förinställningar i förstärkarens mjukvara förenklar att ta i drift.
 • Funktion för förenklad kalibrering möjliggör omedelbar användning av Sigma-7
  - utan att behöva ställa komplexa parametrar eller behov av särskild kompetens för styrningsutrustning
  - utan särskild kompetens för styrningsteknologi.
 • En automatisk kalibreringsfunktion ger en snabb anpassning till det som lastats.
 • Seriekoppling ger bekväm koppling från enhet till enhet och minskar installationstiden
 • Kopplingar av europeisk standard med snabblås fungerar enligt plug and play-princip, för snabb och enkel inkoppling.

Hög genomströmning hos maskiner

SNABB

Snabbare, mer precis och med kortare ställtid, erbjuder Sigma-7 en högre effektivitet och snabbare ställtider vilket ett högre genomflöde. Våra Sigma-7-system kan synkronisera ett stort antal axlar och kan justera det som lastats automatiskt. Inbyggda funktioner så som vibrationsdämpning samt friktions- och krusningskompensation ger en snabb drift.

 • Prestanda med hög kontroll
 • Snabbhet + precision på samma gång
 • Synkronisering av ett stort antal axlar
 • Vibrationsdämpning, snabb positionering
 • Automatiska anpassningar till det som lastats

Stabil produktion, mindre overksam tid för maskinerna

PÅLITLIG

Sigma-7 reducerar den totala kostnaden genom att leverera en snabbare maskininstallation, ett högre genomflöde med fler färdigställda produkter på kortare tid, samt reducerade ledtider till följd av en hög grad av pålitlighet hos våra produkter.

 • Över 25 års erfarenhet och mer än 12 miljoner enheter i bruk.
 • Den högsta kvalitetsstandarden i produktion (34 ppm)
 • Sigma-7 har utvecklats för att klara mer än 60 000 timmar i drift och en temperatur på 55 °C i omgivande luft i utrymmet (vanligen 20 000 timmar)


Upptäck Sigma-7-servoenheter