Metall

Från svetsning till gjutning: robotar har fått ett stabilt fotfäste inom metallindustrin.