Prejemki in ugodnosti

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

Ponujamo več različnih ugodnosti, s katerimi lahko naši zaposleni dosežejo ravnovesje med svojim zasebnim in poklicnim življenjem.

Obrat v Eschbornu je zaradi uvajanja teh ugodnosti ter vzdržne, družini prijazne politike do osebja že od leta 2007 prejemnik nemškega certifikata za družini prijazno podjetje, »berufundfamilie«.

Več informacij in seznam teh denarnih nadomestil so na voljo v kratki predstavitvi našega podjetjatukaj.

Ugodnosti za doseganje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem si nenehno prizadevamo izboljšati in jih razširiti še na druge naše obrate.

Delo in družina

Ocenjevalni sistem

O načinu, na katerega so dosežki in predanost vsakega posameznika ocenjeni, in o tem, kako bo videti njegova prihodnja poklicna pot, vodje in osebje razpravljajo letno.

Denarna nadomestila za socialno varnost

Na tej točki bi vas radi seznanili s kratkim pregledom našega obsežnega paketa denarnih nadomestil za socialno varnost, ki so dodana plači zaposlenega; v njem so:

pokojninska zavarovanja, jubilejne nagrade, sheme plačil za ustvarjanje kapitala za upokojitev, menza, subvencija za športne dejavnosti, različni dodatni načrti zavarovanj in še mnoga druga. Več informacij o teh denarnih nadomestilih lahko pridobite med razgovorom.

Prejemki in nadomestila za prostovoljno vključitev v sistem socialne varnosti, ki jih nudi podjetje

Podjetje je lahko uspešno samo zaradi svojih ljudi. Naše cilje, ki jih imamo kot podjetje, lahko dosežemo le, če zaposleni vidijo lastno delo v podjetju kot del medsebojnih pričakovanj, ki jih imata obe strani.

Zato smo uvedli spodbujevalno shemo plačil, ki spodbuja in priznava dosežke zaposlenih ter njihovo predanost.