Standardowy sterownik maszynowy MP

MP2400

MP2400

Model: Kompaktowy, uproszczony sterownik maszynowy MP2400
Liczba sterowanych osi: Funkcje sterowania dla maksymalnie 16 osi